Trường Đại Học Thủ Dầu Một

Trường Đại học Thủ Dầu Một (tên tiếng Anh Thu Dau Mot University-TDMU) là một trường đại học công lập ở Bình Dương được thành lập theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại Học Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương

truong dai hoc thu dau mot
Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập vào năm 2009 theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo – nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, trung tâm văn hóa – giáo dục hàng đầu của tỉnh và khu vực.
Trường Đại học Thủ Dầu Một chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 9 năm 2009, là trường Đại học trọng điểm, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ quản của trường Đại học Thủ Dầu Một.
Trường sẽ tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức ứng dụng khoa học – công nghệ trong nước và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đại học, sau đại học để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Bình Dương, của nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như đổi mới và phát triển giáo dục Đại học Việt Nam, nhằm đạt được uy tín ngang bằng với đại học của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Tổng số HSSV đã được đào tạo, tốt nghiệp là 22.268 . Trong đó đào tạo : Giáo viên THCS : 7.530 ; Giáo viên Tiểu học : 9.506 ;Giáo viên Nhà trẻ-Mẫu giáo: 5.232.
a. Giai đoạn 1976-1986: 5.421 HSSV.
b. Giai đoạn 1987-1996: 8.827 HSSV.
c. Giai đoạn 1997-2006: 8.020 HSSV.
Đào tạo đa ngành, phát triển nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học để phụ vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh, khu vực và cả nước. Đồng thời tham gia vào công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục Đại học Việt Nam, nhằm đạt được uy tín ngang bằng với đại học các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương và các tỉnh lân cận.

Logo Trường Đại Học Thủ Dầu Một

dai hoc thu dau mot o binh duong

 • Thành lập 24 tháng 06 năm 2009
 • Loại hình Đại học công lập
 • Hiệu trưởng TS. Nguyễn Văn Hiệp
 • Địa chỉ Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
 • Thành phố {{{city}}}
 • Quốc gia {{{country}}}
 • Điện thoại +84-(0650) 822.058

Đào tạo các nghành

 • KHOA KINH TẾ
 • KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
 • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • KHOA XÂY DỰNG
 • KHOA KIẾN TRÚC
 • KHOA MÔI TRƯỜNG
 • KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 • KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 • KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC
 • KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC MẦM NON
 • KHOA NGOẠI NGỮ
 • KHOA GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 • KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

và 6 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện; Trung tâm Nghiên cứu Xã hội, Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Du học – Dịch vụ sinh viên nước ngoài, Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa).

Nguồn bài đăng :

 • vi.wikipedia.org

Có thể bạn cần xem :