Tag Archives: khu cong nghiep dong an

Khu Công Nghiệp Đồng An

Thông tin về chủ đầu tư – Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh – Địa chỉ: KCN Đồng An – Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650) 3 752 130 – (0650) 3 743 495 –  Full Article…

0