Tag Archives: khu cong nghiep binh duong o di an

Khu Công Nghiệp Bình Đường

Thông tin về chủ đầu tư – Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên – Địa chỉ: 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. – Điện thoại: (0650) 3 829 535 – Fax: (0650) 3 824 112.  Full Article…

0