Tag Archives: kcn o huyen ben cat tinh binh duong

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3

Thông tin về chủ đầu tư – Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) – Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650) 3 822 655 – (0650) 3 811  Full Article…

0