Tag Archives: kcn my phuoc tinh binh duong

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước

Khu công nghiệp Mỹ Phước. Thông tin về chủ đầu tư – Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) – Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương – Điện thoại: (0650) 3 822  Full Article…

0