Tag Archives: dieu kien tu nhien o tinh binh duong

Điều Kiện Tự Nhiên Tỉnh Bình Dương

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, diện tích tự nhiên 2.695,22km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền Đông Nam Bộ). Dân số 1.482.636 người (1/4/2009), mật độ dân số khoảng 550 người/km2. Điều Kiện Tự Nhiên Của Tỉnh Bình Dương. Địa hình : Bình Dương  Full Article…

0