Tag Archives: đại học quốc tế miền đông

Đại học quốc tế Miền Đông

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (website: www.eiu.edu.vn) do Becamex IDC đầu tư nằm tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương, trong Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ và đô thị. Trường khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9-2010. Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Thành lập 2010 Loại  Full Article…

2