Tag Archives: binh duong viet nam

Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương thuộc vùng Đông Nam Bộ nước ta . Tỉnh Bình Dương gồm có 1 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện :  Thành Phố Thủ Dầu Một, Thị Xã Dĩ An, Thĩ Xã Thuận An, Huyện Tân Uyên, Huyện Bến Cát, Huyện Dầu Tiếng và Huyện Phú Giáo. Tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng  Full Article…

2