Sang tên sổ đỏ mất bao lâu ?

Thời gian chờ và sang tên sổ đỏ mất khoảng bao lâu ?

Trả lời : Thời gian chờ và sang tên sổ đỏ không quá 55 ngày kể từ ngày đầu tiên bạn nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Theo đó các loại hồ sơ và thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình sang tên đổi chủ mà bạn cần phải thực hiện như sau :

  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có)
  • Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

sang-ten-so-do

Việc cấp giấy chứng nhận và thời gian chờ sang tên sổ đỏ cần tuân thủ theo 2 bước :

Bước 1 : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần sau đó lấy ý kiến xác nhận của địa phương về nguồn gốc và tình trạng đối với thửa đất.

Trường hợp này bạn cần phải chờ đợi trong khoảng thời gian là 15 ngày để văn phòng  đăng ký quyền sử dụng đất xem xét các trường hợp có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

 

Bước 2 : Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm và nghĩa vụ kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp nơi địa phương thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất . Thời gian kiểm tra và thực hiện các loại giấy tờ và thủ tục trên không quá 55 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Lưu ý : Thời gian thực hiện của phòng tài nguyên và môi trường không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

 

Làm sổ đỏ mất khoảng bao lâu ?

Tóm lại ” việc sang tên sổ đỏ mất khoảng 10 – 15 ngày và không quá 55 ngày kể từ khi bạn nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu và được văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chấp thuận.”

 

Tìm nhanh bài viết trên google với từ khóa

 

Những bài viết có liên quan

  1. Làm sổ đỏ cần những giấy tờ gì ?
  2. Thủ tục mua bán nhà đất gồm những gì
  3. Hợp đồng chuyển nhượng đất và những điều bạn cần biết

Tags: