Những điều kiện cần thiết để được cấp sổ hồng là gì ?

Những loại thủ tục và hồ sơ cần thiết để được cấp sổ hồng

dieu-kien-cap-so-hong

Để được cấp sổ hồng bạn phải nộp đầy đủ hồ sơ và thủ tục xin cấp phép như sau :

  • Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại văn phòng xin đăng ký sử dụng đất (cấp tỉnh).
  • Sau khi nộp hồ sơ hoàn tất, văn phòng sẽ kiểm tra và xác nhận hồ sơ. (bước 2)

Bước thứ 2 rất quan trọng trong việc xác định đủ hay không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi hoàn tất bước trên văn phòng sẽ trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy chứng nhận.

 

Các loại hồ sơ cần thiết để được cấp sổ hồng

ho-so

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.
  • Bản báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất.
  • Một trong những loại giấy tờ cần thiết về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với trường hợp tài sản là nhà ở thì phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền một trong các loại giấy tờ cần thiết về quyền sở hữu nhà (nếu có)

Khi tài sản là công trình xây dựng bạn phải cung cấp một trong các loại giấy tờ cần thiết có liên quan về quyền sở hữu công trình xây dựng. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng.

Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được cấp sổ hồng là bạn phải hoàn tất các loại thủ tục trên.

 

Bổ sung những thông tin có liên quan :

(*) Thời gian cấp phép sổ hồng khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện cần thiết trên là bao lâu ?

Trả lời : không quá 50 ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

( Lưu ý : không kể thời gian công khai kết quả được thẩm tra, thời gian chờ đợi quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính , thời gian trích đo địa chính thửa đất )

 

Xem thêm những bài viết có cùng danh mục tại đường link bên dưới :

http://nhabinhduong.com.vn/tag/thu-tuc-phap-ly

Tags: