Nhà Nghỉ Tại Huyện Tân Uyên Tỉnh Bình Dương

Nhà nghỉ huyện tân uyên tỉnh bình dương.

nha nghi o tan uyen binh duong

1. Nhà nghỉ Lê Huy

Địa chỉ: Số 1471C Tổ 15, Khu phố Tân Mỹ, Thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 2 247 470 – 0909 667 221.

2. Nhà nghỉ Mỹ Uyên
Địa chỉ: Ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 01237 456 900 – 0913 975 886.

3. Nhà nghỉ Ngọc Lý
Địa chỉ: Số 72 Khu phố Khánh Long, Thị trấn Tân Phước Khánh, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 658 666 – 0919 056 172.

4. Nhà nghỉ Phúc Đạt
Địa chỉ: Lô 1-2 Khu dân cư Phúc Đạt, Ấp Ông Đông, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 653 639 – 0908 501 515.

5. Nhà nghỉ Bảo Ngọc
Địa chỉ: Khu phố Tân Ba, Thị trấn Thái Hoà, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 509 359.

6. Nhà nghỉ Du Lịch Xanh
Địa chỉ: Ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 619 771.

7. Nhà nghỉ Hoàn Thanh
Địa chỉ: Khu phố Tân Ba, Thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 658 827.

8. Nhà nghỉ Hoàng Vân
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Bình, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 653 420.

9. Nhà nghỉ Hồng Giang
Địa chỉ: Số 182/4 Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 656 753.

10. Nhà nghỉ Hương Giang
Địa chỉ: Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 839 026.

11. Nhà nghỉ Lâm Viên
Địa chỉ: Số 248 Bis Tổ 1, Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 6 278 801.

12. Nhà nghỉ Rừng Xanh
Địa chỉ: Tổ 3 Khu 5, Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 2 217 198.

13. Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ: Khu phố Tân Mỹ, Thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 504 377.

14. Nhà nghỉ Kim Lan
Địa chỉ: Khu phố Tân Mỹ, Thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 626 212.

15. Nhà nghỉ Hương Sen
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 648 686.

16. Nhà nghỉ Phương Hoa
Địa chỉ: Tổ 1 Khu phố 6 Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên , Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 6 299 234.

Nguồn bài viết :

  • www.binhduong.gov.vn

Có thể bạn cần xem :

Revisions

Tags: , , ,