Nhà Nghỉ Ở Thành Phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương

Các nhà nghỉ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương

nha nghi thanh pho thu dau mot binh duong

1. Nhà nghỉ An Lộc

Địa chỉ: Số 17M, Tổ 13, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 872 353.
2. Nhà nghỉ Hoàng Gia
Địa chỉ: Số 8, Đường số 2, Khu dân cư Phú Hòa 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 830 350.
3. Nhà nghỉ Khúc Thụy Du
Địa chỉ: Số 37 Đường DX 29, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Mỹ,Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 860 383.
4. Nhà nghỉ Tuấn Vũ
Địa chỉ: Số 333E/52 Tổ 52, Khu phố 6, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 817 207.
5. Nhà nghĩ Vũ Gia
Địa chỉ: Số 512 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 829 699. Fax: (0650) 3 822 867.
6. Nhà nghỉ Thanh Trà
Địa chỉ: Số 60/61 Ấp 6, Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 825 167.
7.Nhà nghỉ Hải Phú
Địa chỉ: Số 106 Phạm Ngũ Lão, Khu 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bỉnh Dương.

Điện thoại: (0650) 3 878 208.
8. Nhà nghỉ Hoàng Đế
Địa chỉ: Số 175 Đường 1, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 842 942.
9. Nhà nghỉ Hồng Ngân 1
Địa chỉ: Số 37/1 Trần Tử Bình, Tổ 22, Khu 4, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 846 688.
10. Nhà nghỉ Yến Phượng
Địa chỉ: Số 11 Ấp Chánh Lộc, Xã Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 823 925.
11. Nhà nghỉ Thiên Kim
Địa chỉ: Số 8/65 Ấp 7, Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 864 468.
12. Nhà nghỉ Thanh Tâm
Địa chỉ: Ấp 6, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 514 327.
13. Nhà nghỉ Sao Mai 2
Địa chỉ: Số 175 Lê Chí Dân, Khu phố 3, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 2 240 752.
14. Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ: Số 53/58 Hồ Văn Cống, Ấp 6, Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 820 504.
15. Nhà nghỉ Xuân Trà
Địa chỉ: Số 505 Nguyễn Chí Thanh, Ấp 7, Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 2 470 889.

Nguồn bài đăng :

  • www.binhduong.gov.vn

Có thể bạn cần xem :