Nhà Nghỉ Huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương

1. Nhà nghỉ Mai Phương Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 471 900. 2. Nhà nghỉ Phát Lộc Địa chỉ: Đường D7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 567 351. 3. Nhà nghỉ Phi Hùng Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 552 248. 4. Nhà nghỉ Quốc Thắng Địa chỉ: Đường NB5 Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 471 751. 5. Nhà nghỉ 270 Địa chỉ: Số 270 Ấp Kiến An, Xã An Điền, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 564 777. 6. Nhà nghỉ 405 Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.. Điện thoại: (0650) 3 576 987. 7. Nhà nghỉ An Thành Địa chỉ: Ấp An Thành, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 580 045. 8. Nhà nghỉ Anh Thư Địa chỉ: Đồi 29 Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 559 716. 9. Nhà nghỉ Hoa Phượng Địa chỉ: Số 14, Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 562 867. 10. Nhà nghỉ Phú An Địa chỉ: Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.. Điện thoại: (0650) 3 287 504. 11. Nhà nghỉ Thanh Thảo Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 503 197. 12. Nhà nghỉ Thanh Xuân Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 578 888. 13. Nhà nghỉ Thùy Vân Địa chỉ: Ấp 1, Aã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 552 102. 14. Nhà nghỉ Trà My Địa chỉ: Số 20 Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 533 474 - (0650) 3 535100. 15. Nhà nghỉ Xuân Quỳnh Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 2 213 136.

Nhà nghỉ ở huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương.

nha nghi ben cat Nguồn bài viết :
  • www.binhduong.gov.vn
Có thể bạn cần xem :

Revisions

Revision Differences

19à13 2 Tháng Chín, 2013 @ 09:05:38Current Revision
Content
<strong>1. Nhà nghỉ Mai Phương</strong> <strong>1. Nhà nghỉ Mai Phương</strong>
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 471 900.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 471 900.</em>
<strong>2. Nhà nghỉ Phát Lộc</strong> <strong>2. Nhà nghỉ Phát Lộc</strong>
Địa chỉ: Đường D7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.  Địa chỉ: Đường D7, Khu công nghiệp <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/nha-dat- my-phuoc-1/">Mỹ Phước 1</a>, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 567 351.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 567 351.</em>
<strong>3. Nhà nghỉ Phi Hùng</strong> <strong>3. Nhà nghỉ Phi Hùng</strong>
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 552 248.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 552 248.</em>
<strong>4. Nhà nghỉ Quốc Thắng</strong> <strong>4. Nhà nghỉ Quốc Thắng</strong>
Địa chỉ: Đường NB5 Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.  Địa chỉ: Đường NB5 Khu công nghiệp <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/nha-dat- my-phuoc-2/">Mỹ Phước 2</a>, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 471 751.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 471 751.</em>
<strong>5. Nhà nghỉ 270</strong> <strong>5. Nhà nghỉ 270</strong>
Địa chỉ: Số 270 Ấp Kiến An, Xã An Điền, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 270 Ấp Kiến An, Xã An Điền, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 564 777.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 564 777.</em>
<strong>6. Nhà nghỉ 405</strong> <strong>6. Nhà nghỉ 405</strong>
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.. Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương..
<em>Điện thoại: (0650) 3 576 987.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 576 987.</em>
<strong>7. Nhà nghỉ An Thành</strong> <strong>7. Nhà nghỉ An Thành</strong>
Địa chỉ: Ấp An Thành, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Ấp An Thành, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 580 045.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 580 045.</em>
<strong>8. Nhà nghỉ Anh Thư</strong> <strong>8. Nhà nghỉ Anh Thư</strong>
Địa chỉ: Đồi 29 Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Đồi 29 Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 559 716.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 559 716.</em>
<strong>9. Nhà nghỉ Hoa Phượng</strong> <strong>9. Nhà nghỉ Hoa Phượng</strong>
Địa chỉ: Số 14, Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 14, Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 562 867.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 562 867.</em>
<strong>10. Nhà nghỉ Phú An</strong> <strong>10. Nhà nghỉ Phú An</strong>
Địa chỉ: Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.. Địa chỉ: Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương..
<em>Điện thoại: (0650) 3 287 504.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 287 504.</em>
<strong>11. Nhà nghỉ Thanh Thảo</strong> <strong>11. Nhà nghỉ Thanh Thảo</strong>
Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 503 197.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 503 197.</em>
<strong>12. Nhà nghỉ Thanh Xuân</strong> <strong>12. Nhà nghỉ Thanh Xuân</strong>
Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 578 888.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 578 888.</em>
<strong>13. Nhà nghỉ Thùy Vân</strong> <strong>13. Nhà nghỉ Thùy Vân</strong>
Địa chỉ: Ấp 1, Aã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Ấp 1, Aã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 552 102</em>. <em>Điện thoại: (0650) 3 552 102</em>.
<strong>14. Nhà nghỉ Trà My</strong> <strong>14. Nhà nghỉ Trà My</strong>
Địa chỉ: Số 20 Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.  Địa chỉ: Số 20 Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/huyen- ben-cat/">Huyện Bến Cát</a>, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 3 533 474 - (0650) 3 535100.</em> <em>Điện thoại: (0650) 3 533 474 - (0650) 3 535100.</em>
<strong>15. Nhà nghỉ Xuân Quỳnh</strong> <strong>15. Nhà nghỉ Xuân Quỳnh</strong>
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/nha-dat- my-phuoc/">Mỹ Phước</a>, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/nha-dat- my-phuoc/">Mỹ Phước</a>, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
<em>Điện thoại: (0650) 2 213 136.</em> <em>Điện thoại: (0650) 2 213 136.</em>
<h2>Nhà nghỉ ở huyện Bến Cát <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/tinh- binh-duong/">Tỉnh Bình Dương</a>.</h2> <h2>Nhà nghỉ ở huyện Bến Cát <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/tinh- binh-duong/">Tỉnh Bình Dương</a>.</h2>
<a href="http:// nhabinhduong.com.vn/wp-content/ uploads/2013/ 09/tải-xuống.jpg"><img class="alignnone wp-image-3506" title="nhà nghỉ huyện bến cát bình dương" alt="nha nghi huyen ben cat binh duong" src="http://nhabinhduong.com.vn/ wp-content/uploads/2013/09/ tải-xuống.jpg" width="375" height="283" /></a>  <a href="http:// nhabinhduong.com.vn/wp-content/ uploads/2013/ 09/nha-nghi- ben-cat.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22743" src="http://nhabinhduong.com.vn/ wp-content/uploads/2013/09/ nha-nghi-ben-cat.jpg" alt="nha nghi ben cat" width="560" height="420" /></a>
&nbsp;  
<strong>Nguồn bài viết</strong> : <strong>Nguồn bài viết</strong> :
<ul> <ul>
<li><strong>www.binhduong.gov.vn< /strong></li>  <li><strong>www.binhduong.gov.vn< /strong></li>
</ul> </ul>
<strong>Có thể bạn cần xem :</strong> <strong>Có thể bạn cần xem :</strong>
<ul> <ul>
<li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/tinh- binh-duong/cac- tuyen-xe-buyt- tai-binh-duong/">Các tuyến xe buýt tại Bình Dương</a></li>  <li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/tinh- binh-duong/cac- tuyen-xe-buyt- tai-binh-duong/">Các tuyến xe buýt tại Bình Dương</a></li>
<li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/thi-xa- di-an/nha-nghi-thi-xa-di- an-tinh-binh- duong/">Nhà nghỉ thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương</a></li>  <li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/thi-xa- di-an/nha-nghi-thi-xa-di- an-tinh-binh- duong/">Nhà nghỉ thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương</a></li>
<li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/">đất nền bình dương 2013</a></li>  <li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/">đất nền bình dương 2013</a></li>
<li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/ can-ho/">Bán căn hộ ở dĩ an bình dương</a></li>  <li><a href="http:// nhabinhduong.com.vn/ can-ho/">Bán căn hộ ở dĩ an bình dương</a></li>
</ul> </ul>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Tags: , ,