Nhà Nghỉ Huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương

1. Nhà nghỉ Mai Phương
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 471 900.

2. Nhà nghỉ Phát Lộc
Địa chỉ: Đường D7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 567 351.

3. Nhà nghỉ Phi Hùng
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 552 248.

4. Nhà nghỉ Quốc Thắng
Địa chỉ: Đường NB5 Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 471 751.

5. Nhà nghỉ 270
Địa chỉ: Số 270 Ấp Kiến An, Xã An Điền, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 564 777.

6. Nhà nghỉ 405
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương..
Điện thoại: (0650) 3 576 987.

7. Nhà nghỉ An Thành
Địa chỉ: Ấp An Thành, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 580 045.

8. Nhà nghỉ Anh Thư
Địa chỉ: Đồi 29 Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 559 716.

9. Nhà nghỉ Hoa Phượng
Địa chỉ: Số 14, Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 562 867.

10. Nhà nghỉ Phú An
Địa chỉ: Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương..
Điện thoại: (0650) 3 287 504.

11. Nhà nghỉ Thanh Thảo
Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 503 197.

12. Nhà nghỉ Thanh Xuân
Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 578 888.

13. Nhà nghỉ Thùy Vân
Địa chỉ: Ấp 1, Aã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 552 102.

14. Nhà nghỉ Trà My
Địa chỉ: Số 20 Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 533 474 – (0650) 3 535100.

15. Nhà nghỉ Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 2 213 136.

Nhà nghỉ ở huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương.

nha nghi ben cat

Nguồn bài viết :

  • www.binhduong.gov.vn

Có thể bạn cần xem :