Nhà Nghỉ Huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương

1. Nhà nghỉ Mai Phương Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 471 900. 2. Nhà nghỉ Phát Lộc Địa chỉ: Đường D7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 567 351. 3. Nhà nghỉ Phi Hùng Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 552 248. 4. Nhà nghỉ Quốc Thắng Địa chỉ: Đường NB5 Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 471 751. 5. Nhà nghỉ 270 Địa chỉ: Số 270 Ấp Kiến An, Xã An Điền, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 564 777. 6. Nhà nghỉ 405 Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.. Điện thoại: (0650) 3 576 987. 7. Nhà nghỉ An Thành Địa chỉ: Ấp An Thành, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 580 045. 8. Nhà nghỉ Anh Thư Địa chỉ: Đồi 29 Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 559 716. 9. Nhà nghỉ Hoa Phượng Địa chỉ: Số 14, Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 562 867. 10. Nhà nghỉ Phú An Địa chỉ: Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.. Điện thoại: (0650) 3 287 504. 11. Nhà nghỉ Thanh Thảo Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Phú An, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 503 197. 12. Nhà nghỉ Thanh Xuân Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 578 888. 13. Nhà nghỉ Thùy Vân Địa chỉ: Ấp 1, Aã Trừ Văn Thố, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 552 102. 14. Nhà nghỉ Trà My Địa chỉ: Số 20 Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3 533 474 - (0650) 3 535100. 15. Nhà nghỉ Xuân Quỳnh Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 2 213 136.

Nhà nghỉ ở huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương.

nha nghi ben cat Nguồn bài viết :
  • www.binhduong.gov.vn
Có thể bạn cần xem :

Revisions

Revision Differences

There are no differences between the 18à15 10 Tháng Tám, 2015 @ 20:12:07 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)

Tags: , ,