Giá Điện Bán Ra Của Hợp Tác Xã Theo Thông Tư 05

Giá Điện Bán Ra Theo Thông Tư 05 Của Hợp Tác Xã

Theo Thông tư 05, HTX kinh doanh điện của địa phương phải bán cho các hộ sử dụng điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang gồm 7 bậc:

  • Cho 50 kWh đầu tiên: 600 đ/kWh
  • Cho kWh từ 51 – 100: 865 đ/kWh
  • Cho kWh từ 101 – 150: 1.135 đ/kWh
  • Cho kWh từ 151 – 200: 1.495 đ/kWh
  • Cho kWh từ 201 – 300: 1.620 đ/kWh
  • Cho kWh từ 301 – 400: 1.740 đ/kWh
  • Cho kWh từ 401 trở lên: 1.790 đ/kWh

Tuy nhiên đối với trường hợp HTX kinh doanh điện của địa phương bạn chưa đủ điều kiện để thực hiện bán lẻ điện theo biểu giá sinh hoạt bậc thang, cho phép tạm thời áp dụng giá trần 700đ/kWh, chậm nhất vào ngày 01/09/2009, HTX kinh doanh điện phải chuyển sang thực hiện bán lẻ theo biểu giá sinh hoạt bậc thang.

Zemanta Related Posts Thumbnail

Nguồn bài viết :

  • binhduong.gov.vn

Có thể bạn cần xem :

Revisions

Tags: ,