Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Bán Nhà, Đất

Khi bán nhà, đất, người bán phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo một trong hai cách tính thuế như sau:

1. Trường hợp xác định được giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan (có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, hợp pháp) thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 25%, trong đó thu nhập tính thuế = giá chuyển nhượng – (giá vốn + các chi phí hợp lý có liên quan).

2. Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2% .

Như vậy, nếu có đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng giá vốn và các chi phí hợp lý có liên quan cao hơn giá chuyển nhượng, thì không có thu nhập tính thuế và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

chi cuc thue tinh binh duong

 

Tổng cục thuế tỉnh Bình Dương

Nguồn bài viết :

  • binhduong.gov.vn

Có thể bạn cần xem :

Revisions

Tags: , ,